mry: سهراب مثل مادر من بوده هی غر میزده. از هر جا رد می شده غر میزده. آب را گل نکنید، رو دیوار مردم فحش ننویسید. جوراباتون نندازید رو اوپن. خخخخخ :)
سهراب مثل مادر من بوده هی غر میزده.
از هر جا رد می شده غر میزده. آب را گل نکنید، رو دیوار مردم فحش ننویسید. جوراباتون نندازید رو اوپن. خخخخخ :)
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/02/29 - 07:24 در شاد و ناراحت

کلوب ززز دات کام · قدرت گرفته توسط کلوب ززز دات کام