LII: گریستن نشانه ضعف نیست از زمان تولد نشانه این بوده است که شما زنده اید.
گریستن نشانه ضعف نیست
از زمان تولد نشانه این بوده است که شما زنده اید.
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/05/12 - 14:22 در NOXT

کلوب ززز دات کام · قدرت گرفته توسط کلوب ززز دات کام