maha: گاهــــی وقتی کسی از زندگیتان میرود دارد به شما لطف می کند او فضایی خالی به جا می گذارد برای کسی که لیاقت آنجا بودن را داشته باشد
گاهــــی وقتی کسی از زندگیتان میرود دارد به شما لطف می کند او فضایی خالی به جا می گذارد برای کسی که لیاقت آنجا بودن را داشته باشد
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/11/28 - 01:31 توسط Mobile

کلوب ززز دات کام · قدرت گرفته توسط کلوب ززز دات کام