LII: این دلاویزترین حرف جهان را همه وقت نه به یک بار و به ده بار، که صد بار بگو «دوستم داری؟» را از من بسیار بپرس «دوستت دارم» را با من بسیار بگو "فریدون مشیری"
این دلاویزترین حرف جهان را همه وقت

نه به یک بار و به ده بار، که صد بار بگو

«دوستم داری؟» را از من بسیار بپرس

«دوستت دارم» را با من بسیار بگو


"فریدون مشیری"
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/07/22 - 00:08 در NOXT

کلوب ززز دات کام · قدرت گرفته توسط کلوب ززز دات کام