LII: همیشه دری فولادی ومحکم روبه گذشته است گذشته ای که هرگز برنمی گردد.ببند وپنجره ای پر امید روبه آینده بازکن،آینده ای که می خواهی در آن زندگی کنی...
همیشه دری فولادی ومحکم روبه گذشته است

گذشته ای که هرگز برنمی گردد.ببند وپنجره ای پر امید

روبه آینده بازکن،آینده ای که می خواهی در آن زندگی کنی...
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/05/30 - 01:06 در NOXT

کلوب ززز دات کام · قدرت گرفته توسط کلوب ززز دات کام