پیش بینی جهان - کلوب ززز دات کام
پیش بینی و پیش گویی

کاربران گروه

مدیران گروه

پیش بینی جهان

گروه عمومی · 1 کاربر · 1 پست
HH
HH
مرد پرتغالی که پیروزی ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیش بینی کرده بود، اکنون زمان جنگ جهانی سوم را پیش بینی کرده است.

کلوب ززز دات کام · قدرت گرفته توسط کلوب ززز دات کام