LII - کلوب ززز دات کام
از متفاوت هم متفاوت ترم ....

مشخصات

موارد دیگر
。 ◕‿◕。 li
49 پست
زن

دنبال‌کنندگان

。 ◕‿◕。 li
。 ◕‿◕。 li
@PesarKhale توحیت کوجاس؟{-1-}
4 دیدگاه · 1394/05/12 - 17:52 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
。 ◕‿◕。 li
。 ◕‿◕。 li
@hamed

(●̮̮̃•̃)
/█
.Π.
2 دیدگاه · 1394/05/12 - 15:52 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
。 ◕‿◕。 li
。 ◕‿◕。 li
@PesarKhale


-♥
--♥
---♥
-----♥
-------♥
--------♥
---------♥
-----------♥
-------------♥
,•’``’•,•’``’•,
.’•,`’•,*,•’`,•’
....`’•,,•’`
1 دیدگاه · 1394/05/12 - 15:50 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
。 ◕‿◕。 li
。 ◕‿◕。 li
@PESARKHALE

(●̮̮̃•̃)
/█
.Π.
2 دیدگاه · 1394/05/12 - 15:49 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
。 ◕‿◕。 li
。 ◕‿◕。 li
در زندگی حقایقی هست که میشه فهمید . ولی نمیشه فهموند.
3 دیدگاه · 1394/05/12 - 15:21 در NOXT · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
。 ◕‿◕。 li
。 ◕‿◕。 li
گریستن نشانه ضعف نیست
از زمان تولد نشانه این بوده است که شما زنده اید.
دیدگاه · 1394/05/12 - 14:22 در NOXT · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
。 ◕‿◕。 li
。 ◕‿◕。 li
شخصیت ادمها را از طریق کردارشان توصیف کنید تا هرگز فریب گفتارشان را نخورید.
دیدگاه · 1394/05/12 - 14:21 در NOXT · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
。 ◕‿◕。 li
。 ◕‿◕。 li
زبان استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند
مراقب حرفهایتان باشید.
4 دیدگاه · 1394/05/12 - 14:21 در NOXT · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
。 ◕‿◕。 li
。 ◕‿◕。 li
کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کرد
آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت.
1 دیدگاه · 1394/05/12 - 14:21 در NOXT · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
。 ◕‿◕。 li
5f55e1f9a4a8f5b42.jpg 。 ◕‿◕。 li
فروردینی
دیدگاه · 1394/05/12 - 14:19 در ماه تولد · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
。 ◕‿◕。 li
Heavenly-Azar-05.png 。 ◕‿◕。 li
آذر ماه
دیدگاه · 1394/05/12 - 14:18 در ماه تولد · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
。 ◕‿◕。 li
Heavenly-Azar-07.png 。 ◕‿◕。 li
آذرماه
3 دیدگاه · 1394/05/12 - 13:08 در ماه تولد · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
。 ◕‿◕。 li
Heavenly-Azar-08.png 。 ◕‿◕。 li
آذرماه
دیدگاه · 1394/05/12 - 12:58 در ماه تولد · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
。 ◕‿◕。 li
images.jpg34.jpg 。 ◕‿◕。 li
آذرماه
دیدگاه · 1394/05/12 - 12:57 در ماه تولد · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
。 ◕‿◕。 li
refaghat.jpg 。 ◕‿◕。 li
مهرماه
1 دیدگاه · 1394/05/12 - 12:54 در ماه تولد · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 1 2 3 4

کلوب ززز دات کام · قدرت گرفته توسط کلوب ززز دات کام