LII - کلوب ززز دات کام
از متفاوت هم متفاوت ترم ....

مشخصات

موارد دیگر
。 ◕‿◕。 li
49 پست
زن

دنبال‌کنندگان

。 ◕‿◕。 li
textgraphy-5-g.jpg 。 ◕‿◕。 li
.
دیدگاه · 1396/04/10 - 15:03 در TEXT ·
。 ◕‿◕。 li
70460947079116265222.jpg 。 ◕‿◕。 li
.
دیدگاه · 1396/04/10 - 15:02 در TEXT ·
。 ◕‿◕。 li
1558333806-parsnaz-ir.jpg 。 ◕‿◕。 li
.
1 دیدگاه · 1396/04/10 - 15:02 در TEXT ·
。 ◕‿◕。 li
1542173009-taknaz-ir.jpg 。 ◕‿◕。 li
.
1 دیدگاه · 1396/04/10 - 15:02 در TEXT ·
。 ◕‿◕。 li
1085875628-parsnaz-ir.jpg 。 ◕‿◕。 li
.
دیدگاه · 1396/04/10 - 15:01 در TEXT ·
。 ◕‿◕。 li
1018221291-parsnaz-ir.jpg 。 ◕‿◕。 li
.
دیدگاه · 1396/04/10 - 15:01 در TEXT ·
。 ◕‿◕。 li
961587533-taknaz-ir.jpg 。 ◕‿◕。 li
.
دیدگاه · 1396/04/10 - 15:01 در TEXT ·
。 ◕‿◕。 li
775841845-parsnaz-ir.jpg 。 ◕‿◕。 li
.
دیدگاه · 1396/04/10 - 15:00 در TEXT ·
。 ◕‿◕。 li
596067060-parsnaz-ir.jpg 。 ◕‿◕。 li
.
دیدگاه · 1396/04/10 - 15:00 در TEXT ·
。 ◕‿◕。 li
237230848-taknaz-ir.jpg 。 ◕‿◕。 li
.
دیدگاه · 1396/04/10 - 14:59 در TEXT ·
。 ◕‿◕。 li
。 ◕‿◕。 li
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام{-7-}
。 ◕‿◕。 li
。 ◕‿◕。 li
آشوب جـهان و جَنگ دنیـا به کنـار

بُحـران ندیدن تـو را من چه کـنم ..؟!
دیدگاه · 1394/07/22 - 00:13 در NOXT · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
。 ◕‿◕。 li
。 ◕‿◕。 li
میان این همه مهمان ،

چقــدر تنهایم !

وقتی ،

در بین این همه کفش ...

کفش های تو

.... نیست !
دیدگاه · 1394/07/22 - 00:12 در NOXT · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
。 ◕‿◕。 li
。 ◕‿◕。 li
تــو کیستی که مــن اینگونه بی تــو بی تابم

شــب از هجــوم خیـــالت، نمـــی برد خـــوابم

تـــو کیستی که مـــن از هر مــوج تبسم تـــو

بـــه ســـان قـــایق ســرگشته، روی گردابــم

چـــــه آرزوی محالیســت زیـــــستن بـــا تــــو

مـــرا همیـــن بگذارند: یـــک سخـــن بـــا تــو ...

فریدون مشیری
دیدگاه · 1394/07/22 - 00:10 در NOXT · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
。 ◕‿◕。 li
。 ◕‿◕。 li
این دلاویزترین حرف جهان را همه وقت

نه به یک بار و به ده بار، که صد بار بگو

«دوستم داری؟» را از من بسیار بپرس

«دوستت دارم» را با من بسیار بگو


"فریدون مشیری"
دیدگاه · 1394/07/22 - 00:08 در NOXT · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 1 2 3 4

کلوب ززز دات کام · قدرت گرفته توسط کلوب ززز دات کام